Spanningsensor (-10..10V) (differentiële), vervangen door BT31i

Differentiële Spanningsensor 0210i is ontworpen om de basisprincipes van de elektriciteitsleer te bestuderen. De sensor heeft een groot bereik van ±10 V en kan worden gebruikt om zowel gelijk– als wisselspanningen te meten. De sensor heeft differentiële ingangen, wat betekent dat de metingen direct over de elementen van de schakeling gedaan kunnen worden, zonder de noodzaak van een gemeenschappelijke aarding. Er kunnen zowel positieve als negatieve potentialen mee gemeten worden. De ingang van de sensor is voorzien van twee 4 mm-bussen en kan daarmee eenvoudig in een schakeling worden aangesloten. De sensor is voorzien van een overspanningsbeveiliging, waardoor spanningen tot ±50V (ten opzichte van de aarde) de sensor niet zullen beschadigen. De sensor kan niet voor hogere spanningen (bv. 220V) worden gebruikt. De sensor is ook zeer geschikt om relatief hoogfrequente wisselspanningssignalen (<100 kHz) te meten.

Differentiële Spanningsensor 0210i kan in verschillende experimenten worden gebruikt, zoals:
• Spanningsmeting bij opladen en ontladen van condensatoren,
• Spanningskarakteristieken meten van een lamp of een diode,
• Metingen van interne resonantie en EMK,
• Metingen in serie– en parallelschakelingen.
• In combinatie met een Stroomsensor kan deze spanningsensor worden gebruikt om het verband tussen spanning en stroom te meten (de wet van Ohm).

De Differentiële Spanningsensor kan direct worden aangesloten op de analoge ingangen van de CMA interfaces.

Technische specificaties van de spanningssensor staan beschreven in de Spanningsensor handleiding.
Spanningsensor (-10..10V)   (differentiële), vervangen door BT31i
Artikel-nr.
0210i