Geleidbaarheidssensor

Geleidbaarheidssensor ML57m meet de geleidbaarheid van een oplossing in drie bereiken tussen 0 en 20.000 µS/cm. De geleidbaarheidssensor bestaat uit een een geleidbaarheidselektrode en een versterker. De elektrode is een eenvoudige 2 cel grafiet type met een ABS-behuizing.

Geleidbaarheid is één van de eenvoudigst meetbare milieu-parameters van water. Ook al blijft het onduidelijk welke specifieke ionen aanwezig zijn, toch biedt de sensor de mogelijkheid tot het uitvoeren van een groot aantal experimenten waarbij het bepalen van de totale ionconcentratie of het zoutgehalte van belang is:
• Onderzoeken van het verband tussen geleidbaarheid en ionconcentratie.
• Kwalitatieve verschillen in de geleidbaarheid aantonen tussen oplossingen van sterke en zwakke zuren, elektrolyten, niet elektrolyten etc.
• Geleidbaarheidsverandering meten door fotosynthese van waterplanten ten gevolge van de afname van de waterstofcarbonaatconcentratie.
• Bepalen van de totale belasting aan opgeloste zouten in oppervlaktewater.
• Volgen van de reactiesnelheid van een reactie waarbij ionen worden gevormd of verbruikt.
• Bepalen van de diffusiesnelheid van ionen door een membraan zoals tijdens dialyse.
• Uitvoeren van een geleidbaarheidstitratie om te bepalen wanneer stoichiometrische hoeveelheden van twee stoffen gereageerd hebben.
• Geleidbaarheid volgen in een aquarium dat planten en dieren bevat. De veranderingen zijn het gevolg van fotosynthese en stofwisseling.

De Geleidbaarheidsensor ML57m is een digitale sensor (digitaalomzetting binnen sensor), die geijkte waarden van de gemeten grootheid afgeeft en kan alleen worden gebruikt met de CMA MoLab. Deze sensor kan niet worden aangesloten op andere CMA interfaces zoals VinciLab, CoachLab II+ of EuroLab.

Technische specificaties van de Geleidbaarheid zijn beschreven in de Geleidbaarheid handleiding.
Geleidbaarheidssensor
Artikel-nr.
ML57m
Op voorraad
nee
Prijs ex btw
€ 82,50

Aantal: