Zoutgehaltesensor

Zoutgehaltesensor ML66m meet het zoutgehalte van een oplossing in het bereik van 0 tot 50 ppt (parts per thousand - delen op de duizend). De Zoutgehaltesensor bestaat uit een elektrode en een versterker. Zoutgehalte is een maat voor alle in water opgeloste zouten en wordt vaak uitgedrukt in parts per thousand (ppt), een maat die bij benadering gelijk is aan het aantal gram zout per liter oplossing. Het gemiddelde zoutgehalte van de oceaan is 35 ppt en van een gemiddelde rivier is het 0,5 ppt of minder.

De Zoutgehaltesensor kan worden gebruikt bij de volgende experimenten:
• Metingen van het zoutgehalte van waterbronnen.
• Metingen van de verandering van het zoutgehalte bij verdamping van zoutwater.
• Het volgen van het zoutgehalteverloop (reactiesnelheid) in een chemische reactie waarin opgeloste zout-ionen worden gevormd of wegreageren waardoor de geleidbaarheid van de oplossing varieert in de tijd.

De Zoutgehaltesensor ML66m is een digitale sensor (digitaalomzetting binnen sensor), die geijkte waarden van de gemeten grootheid afgeeft en kan alleen worden gebruikt met de CMA MoLab. Deze sensor kan niet worden aangesloten op andere CMA interfaces zoals VinciLab, CoachLab II+ of EuroLab.

Technische specificaties van de Zoutgehaltesensor zijn beschreven in de Zoutgehaltesensor handleiding.
Zoutgehaltesensor
Artikel-nr.
ML66m
Op voorraad
nee
Prijs ex btw
€ 85,50

Aantal: