Zuurstofsensor (gas)

Zuurstofsensor (gas) ML63m meet de concentratie van gasvormige zuurstof in het bereik van 0 tot 100 %. Voor de bepaling wordt een elektrochemische cel met een anode van lood gebruikt. Het sensorelement heeft een beperkte levensduur van ca. 6 jaar in de open lucht. De zuurstofsensor is voorzien van een fabrieksijking voor het gehalte van zuurstofgas in %. Omdat de sensor enige drift vertoont over zijn levensduur, is het voor nauwkeurige metingen aanbevolen om de sensor voor gebruik te ijken.

Zuurstofsensor ML63m kan worden gebruikt om gasvormige zuurstof te meten in een veelheid van biologische en scheikundige experimenten, zoals:
• Volgen van de menselijke ademhaling.
• Volgen van veranderingen in zuurstofconcentratie bij fotosynthese en ademhaling van planten.
• Volgen van de ademhaling van dieren, insecten of kiemende zaden.
• Volgen van de oxidatie van metalen zoals ijzer.
• Volgen van de zuurstofconsumptie bij gist tijdens het vermenteren van suikers.

De Zuurstofsensor (gas) ML63m is een digitale sensor (digitaalomzetting binnen sensor), die geijkte waarden van de gemeten grootheid afgeeft en kan alleen worden gebruikt met de CMA MoLab. Deze sensor kan niet worden aangesloten op andere CMA interfaces zoals VinciLab, CoachLab II+ of EuroLab.

Technische specificaties van de Zuurstofsensor zijn beschreven in de Zuurstofsensor handleiding.
Zuurstofsensor (gas)
Artikel-nr.
ML63m
Op voorraad
nee
Prijs ex btw
€ 121,50

Aantal: