Basisschool Onderzoekskist

Dit complete, speciaal voor het Basisonderwijs ontwikkelde, practicumpakket bevat practicummaterialen die nodig zijn voor de proefjes uit het lespakket 'Onderzoeken op de basisschool'.
Basisschoolleerlingen kunnen met het lesmateriaal direct aan de slag: individueel, in kleine groepjes of in klassikaal verband. Aan de hand van een vraag onderzoeken de leerlingen verschijnselen in hun leefomgeving rond de thema's licht, geluid, warmte en temperatuur. Leerlingen leren onderzoek uit te voeren en er komen ook basisvaardigheden als rekenen, lezen en schrijven aan bod.
Het lesmateriaal is geschikt voor leerlingen vanaf 8 jaar.

Let op: de €Sense interface die ook nodig is voor het uitvoeren van het lesmateriaal wordt niet bij de kist meegeleverd en moet afzonderlijk worden besteld (CMA Art. Nr 009 ).

Alle items uit de onderzoekskist staan uitgebreid beschreven in de handleiding.
Compleet lesmateriaal Onderzoeken in de Basisschool voor de lessen natuuronderwijs in de bovenbouw van het Basisonderwijs.

Flyer Onderzoekend Leren
Basisschool Onderzoekskist
Artikel-nr.
009KIT
Op voorraad
ja
Prijs ex btw
€ 208,50

Aantal: