ECG sensor

De ECG sensor ML84m meet het spanningsverschil dat het hart produceert (Electrocardiogram). Deze lage spanningen worden op de huid bij de polsen en ellebogen met behulp van electroden gemeten. Het ECG is een registratie van de afzonderlijke potentialen van alle hartspiercellen samen in de tijd. De ECG sensor kan ook gebruikt worden om potentiaalverschillen van spiercellen te meten wanneer deze worden aangespannen of losgelaten (Electromyogram). Uit veiligheidsoverwegingen gebruikt de sensor een optische koppeling om direct elektrisch contact tussen de persoon wiens ECG wordt afgenomen en het meetapparaat te voorkomen. De ECG sensor wordt geleverd inclusief een set van 100 elektrode-pleisters.

De ECG sensor kan gebruikt worden voor verschillende experimenten zoals:
• Volgen van het ECG in rust en na lichte inspanning
• Onderzoeken van ECG veranderingen met zwakke stimulantia
• Bestuderen van de P, Q, R, S, T golfvormen en daarmee de werking van de hartspier.
• Bestuderen van het effect van verschillende lichaamsposities op het ECG
• Meting van de elektrische activiteit van een spier (EMG)
• Elektrische activiteit van een spier koppelen aan de kracht van een spiercontractie
• Onderzoeken van de relatie tussen EMG en de uitgeoefende kracht van de arm

De ECG sensor ML84m is een digitale sensor (digitaalomzetting binnen sensor), die geijkte waarden van de gemeten grootheid afgeeft en kan alleen worden gebruikt met de CMA MoLab. Deze sensor kan niet worden aangesloten op andere CMA interfaces zoals VinciLab, CoachLab II+ of EuroLab.

Technische specificaties van de ECG sensor zijn beschreven in de ECG sensor handleiding.
ECG sensor
Artikel-nr.
ML84m
Op voorraad
ja
Prijs ex btw
€ 121,50

Aantal: