ORP-sensor

ORP-sensor ML72m meet het vermogen van een oplossing om als oxidator of reductor te werken. ORP staat voor oxidatie-reductie potentiaal, ook wel bekend als Redox potentiaal. De ORP-sensor bestaat uit een ORP-elektrode en een versterker. De elektrode wordt verbonden met de versterker via een coax-kabel met een BNC- connector. De ORP-elektrode is gebouwd in een lange plastic buis met een opening aan de onderkant. De elektrode wordt geleverd met een opbergfles met een beschermende vloeistof.

Suggesties voor experimenten
Redox-reacties bepalen het gedrag van veel chemische bestanddelen van drinkwater, afvalwater en waterige omgevingen. De reactiviteit en oplosbaarheid van cruciale elementen in levende systemen hangen sterk af van de redox-condities. Bij het bepalen van de waterkwaliteit lijken de ORP-waarden zich op soortgelijke wijze als pH-waarden te gedragen. Bijvoorbeeld voor zwemwater met een normale pH-waarde tussen 7,2 en 7,6 moet de ORP-waarde gehouden worden boven de 700 mV om ongewenste organismen te doden. Moet leven juist ondersteund worden daarentegen, dan moet natuurlijk water een veel lagere ORP-waarde hebben. Over het algemeen zijn ORP- waarden boven de 400 mV schadelijk voor water in het leven. De ORP-sensor kan ook worden gebruikt voor redox-titraties voor het bepalen van het equivalentiepunt in oxidatie-reductie reacties.

De ORP-sensor ML72m is een digitale sensor (digitaalomzetting binnen sensor), die geijkte waarden van de gemeten grootheid afgeeft en kan alleen worden gebruikt met de CMA MoLab. Deze sensor kan niet worden aangesloten op andere CMA interfaces zoals VinciLab, CoachLab II+ of EuroLab.

Technische specificaties van de ORP-sensor zijn beschreven in de ORP-sensor handleiding.
ORP-sensor
Artikel-nr.
ML72m
Op voorraad
nee
Prijs ex btw
€ 85,50

Aantal: