Stralingsensor

Stralingsensor ML69m is gevoelig voor alfa-, bèta- en gammastraling. Alfa-, bèta- en gammastraling ioniseren het materiaal waar de straling op valt of doorheen gaat. De hoeveelheid straling wordt in het algemeen bepaald door de mate van ionisatie te meten die er het gevolg van is. De stralingsensor gebruikt een Geiger- Müller telbuis om deze straling te detecteren.

Suggesties voor experimenten
• Meten van de achtergrondstraling
• Meten van straling van bekende radioactieve materialen
• Radioactief verval-bepaling van de halfwaardetijd
• Stralingsniveau tegen afschermingsdiktes of materiaal
• Straling meten van een alfa-, bèta- of gammabron als functie van de afstand tussen bron en sensor

De Stralingsensor ML69m is een digitale sensor (digitaalomzetting binnen sensor), die geijkte waarden van de gemeten grootheid afgeeft en kan alleen worden gebruikt met de CMA MoLab. Deze sensor kan niet worden aangesloten op andere CMA interfaces zoals VinciLab, CoachLab II+ of EuroLab.

Technische specificaties van de Stralingsensor zijn beschreven in de Stralingsensor handleiding.
Stralingsensor
Artikel-nr.
ML69m
Op voorraad
nee
Prijs ex btw
€ 232,50

Aantal: