Stralingsensor

Stralingsensor BT70i is gevoelig voor alfa-, bèta- en gammastraling. Alfa-, bèta- en gammastraling ioniseren het materiaal waar de straling op valt of doorheen gaat. De hoeveelheid straling wordt in het algemeen bepaald door de mate van ionisatie te meten die er het gevolg van is. De stralingsensor gebruikt een Geiger-Müller telbuis om deze straling te detecteren.
Als de GM-buis een vervalgebeurtenis detecteert, is er een korte tijd waarin geen andere vervalgebeurtenis gedetecteerd kan worden. Dit wordt de dode tijd genoemd. De maximale dode tijd van de GM-buis is 90 microseconden (90 µs).

Suggesties voor experimenten
• Meten van de achtergrondstraling
• Meten van straling van bekende radioactieve materialen
• Radioactief verval en bepaling van de halfwaardetijd
• Stralingsniveau tegen afschermingsdiktes of materiaal
• Straling meten van een bèta- of gammabron als functie van de afstand tussen bron en sensor.

De Stralingsensor kan direct worden aangesloten op de analoge BT ingangen van de CMA interfaces.

Technische specificaties van de Stralingsensor staan beschreven in de Stralingsensor handleiding.
Stralingsensor
Artikel-nr.
BT70i
Op voorraad
ja
Prijs ex btw
€ 234,50

Aantal: