Anemometer

De Anemometer ML90s is een sensor waarmee windsnelheden tussen 0,4 en 35 m/s gemeten kunnen worden. De sensor is een propeller-type anemometer waarvan de draai-as van de propellor parallel staat aan de windrichting. Het aantal omwentelingen wordt met behulp van een magneet en sensor geteld en daarna omgezet naar windsnelheid.

Voorgestelde experimenten
• Het meten van de windsnelheid van wind gegenereerd door een ventilator met variabele snelheid.
• Het onderzoeken van het verschil in windsnelheid tussen wind boven land en boven de oceaan.
• Het bepalen van de windrichting (bijvoorbeeld met behulp van een kompas).

De Anemometer ML90s is een digitale sensor (digitaalomzetting binnen sensor), die geijkte waarden van de gemeten grootheid afgeeft en kan alleen worden gebruikt met de CMA MoLab. Deze sensor kan niet worden aangesloten op andere CMA interfaces zoals VinciLab, CoachLab II+ of EuroLab.

Technische specificaties van de Anemometer zijn beschreven in de Anemometer handleiding.
Anemometer
Artikel-nr.
ML90s
Op voorraad
ja
Prijs ex btw
€ 97,50

Aantal: