ORP sensor

De Oxidatie-Reductie Potentiaal (ORP) sensor BT57i meet het vermogen van een vloeistof om als oxidator of reductor te functioneren. De ORP sensor bestaat uit een elektrode en een versterker. De elektrode heeft twee componenten: een meetcel van platina die wordt ondergedompeld in de testoplossing waarin eventueel een redoxreactie plaatsvindt en een referentiecel (verzegelde, met gel gevulde Ag/AgCl-elektrode), omringd door een zoutoplossing (kaliumchloride). De platina meetcel dient, afhankelijk van de testoplossing, als een elektrondonor of –acceptor en de referentiecel levert een constante, stabiele spanning ter vergelijking. De elektrode meet het spanningsverschil tussen de platina meetelektrode en de spanning van de referentiecel met een meetbereik van –450 tot +1100 mV. Effectief wordt hiermee het redoxpotentiaal ten opzichte van de referentiecel gemeten. Waarden aan de positieve kant van deze schaal geven aan dat de testoplossing oxiderend is, terwijl waarden aan de negatieve kant van de schaal wijzen op een reducerende testoplossing.

Redoxreacties bepalen het gedrag van veel chemische processen in drinkwater, afvalwater en waterachtige omgevingen. De reactiviteit, functionaliteit en oplosbaarheid van (onderdelen van) levende systemen zijn sterk afhankelijk van redox-omstandigheden. ORP waarden worden net als pH waarden gebruikt om de waterkwaliteit te bepalen. Voor zwembaden waarin de normale pH waarde ligt tussen 7.2 en 7.6, moet de ORP waarde bijvoorbeeld boven de 700 mV worden gehouden om ongewenste organismen te doden. Daarentegen moet, om leven mogelijk te maken, water in een natuurlijke omgeving een veel lagere ORP waarde hebben. Normaal gesproken zijn ORP waarden boven 400 mV schadelijk voor levensvormen in een waterig, natuurlijk milieu. De ORP sensor kan ook worden gebruikt bij redoxtitraties om het equivalantiepunt vast te stellen.

De ORP sensor kan worden aangesloten op de analoge BT ingangen van de CMA interfaces.
Let op: de sensorkabel BT - IEEE1394 die nodig is om de sensor op deze interfaces aan te sluiten wordt niet bij de sensor meegeleverd en kan afzonderlijk worden besteld (CMA Artikel: BTsc_1).

Technische specificaties van de ORP sensor staan beschreven in de ORP sensor handleiding.
ORP sensor
Artikel-nr.
BT57i
Op voorraad
ja
Prijs ex btw
€ 118,50

Aantal: