Zuurstofsensor (vloeistof)

Zuurstofsensor (vloeistof) ML75m meet de zuurstofconcentratie in water. De werking van de sensor berust op het meten van de diffusiesnelheid van zuurstof door een membraan. De diffusiesnelheid is evenredig met het verschil in zuurstofconcentratie aan weerszijden van het membraan. Het membraan is onderdeel van een elektrolytische cel (een zgn. Clark-type polarografische cel). Deze bestaat uit een platina kathode en een zilver/zilverchloride referentie-anode in een KCl elektrolyt. De zuurstofsensor (vloeistof) is voorzien van automatische temperatuurcompensatie voor veranderingen in de permeabiliteit van het membraan vanwege temperatuursveranderingen. De zuurstofsensor (vloeistof) wordt geleverd met: extra membraan, natriumsulfiet standaardoplossing, vulvloeistof voor de zuurstofelektrode, ijkflesje, en pipet.

Het gehalte opgeloste zuurstof is één van de primaire indicatoren van de waterkwaliteit. Daarom kan deze sensor gebruikt worden voor een breed scala aan experimenten om veranderingen van het zuurstofgehalte te bepalen:
• Volgen van het gehalte opgeloste zuurstof in een aquarium met verschillende combinaties van plant- en diersoorten.
• Meten van veranderingen van het gehalte opgeloste zuurstof als gevolg van fotosynthese en ademhaling in waterplanten.
• Gebruik de sensor voor het doen van een nauwkeurige, plaatselijke test van het gehalte opgeloste zuurstof in een stroom of meer, om de capaciteit van het water om verschillende typen plant- en dierleven te ondersteunen.
• Meten van de B.O.D. (Biological Oxygen Demand – Biologische zuurstofbehoefte) in watermonsters met organisch materiaal dat zuurstof verbruikt bij het vergaan.
• Bepalen van de relatie tussen het gehalte opgeloste zuurstof en de temperatuur van een watermonster.

De Zuurstofsensor (vloeistof) ML75m is een digitale sensor (digitaalomzetting binnen sensor), die geijkte waarden van de gemeten grootheid afgeeft en kan alleen worden gebruikt met de CMA MoLab. Deze sensor kan niet worden aangesloten op andere CMA interfaces zoals VinciLab, CoachLab II+ of EuroLab.

Technische specificaties van de Zuurstofsensor zijn beschreven in de Zuurstofsensor handleiding.
Zuurstofsensor (vloeistof)
Artikel-nr.
ML75m
Op voorraad
nee
Prijs ex btw
€ 217,50

Aantal: