Software

Coach 7 is een unieke software-omgeving voor de bètavakken voor activiteiten waarin leerlingen net als echte onderzoekers hun leefwereld kunnen verkennen en bestuderen. Coach 7 biedt gereedschappen voor:
• Meten met sensoren
• Videometen: meten aan video's en foto's
• Modelleren van dynamische systemen
• Analyse en verwerking van gegevens
• Gegevens visualiseren met animaties
• Besturen en programmeren van meet- en regelsystemen
• Verslagen maken door leerlingen.